Induction Motor DKM (400W □104mm) Induction Motor DKM (300W □104mm) Induction Motor DKM (250W □104mm) Induction Motor DKM (200W □90mm) Induction Motor DKM (180W □90mm) Induction Motor DKM (150W □90mm) Induction Motor DKM (120W □90mm) Induction Motor DKM (90W □90mm) Induction Motor DKM (60W □90mm) Induction Motor DKM (40W □90mm) Induction Motor DKM (25W □80mm) Induction Motor DKM (15W □80mm) Induction Motor DKM (15W □70mm) Induction Motor DKM (10W □70mm) Induction Motor DKM (6W □70mm) Induction Motor DKM (6W □60mm) Induction Motor 6W đến 400W Brake Motor DKM (200W □90mm) Brake Motor DKM (180W □90mm) Brake Motor DKM (150W □90mm)

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 180W(􄦠90㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 180W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

S9I180GB-V12, S9I180GB-V12CE, S9I180GTCE, S9R180GB-H77, S9I180GS-ECE, S9I180GT-ECE, S9I180KSCE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 120W(􄦠90㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 120W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

S9I120GX-V12CE, S9I120GXH-V12CE, S9I120GX-V12CE(A205)

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 90W(􄦠90㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 90W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

S9I90GAH-V12, S9I90GAH-V12CE S9I90GBH-V12, S9I90GBH-V12CE S9I90GCH-V12, S9I90GCH-V12CE, S9I90GDH-V12, S9I90GDH-V12CE S9I90GXH-V12 S9I90GXH-V12CE

 

S9I90GAH-S12, S9I90GAH-S12CE S9I90GBH-S12, S9I90GBH-S12CE S9I90GCH-S12, S9I90GCH-S12CE, S9I90GDH-S12, S9I90GDH-S12CE S9I90GXH-S12 S9I90GXH-S12CE

S9I60GAH-V12, S9I60GAH-V12CE S9I60GBH-V12, S9I60GBH-V12CE S9I60GCH-V12, S9I60GCH-V12CE, S9I60GDH-V12, S9I60GDH-V12CE S9I60GXH-V12 S9I60GXH-V12CE

 

S9I60GAH-S12, S9I60GAH-S12CE S9I60GBH-S12, S9I60GBH-S12CE S9I60GCH-S12, S9I60GCH-S12CE, S9I60GDH-S12, S9I60GDH-S12CE S9I60GXH-S12 S9I60GXH-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 60W(􄦠90㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 60W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

S9I60GAH-V12, S9I60GAH-V12CE S9I60GBH-V12, S9I60GBH-V12CE S9I60GCH-V12, S9I60GCH-V12CE, S9I60GDH-V12, S9I60GDH-V12CE S9I60GXH-V12 S9I60GXH-V12CE

 

S9I60GAH-S12, S9I60GAH-S12CE S9I60GBH-S12, S9I60GBH-S12CE S9I60GCH-S12, S9I60GCH-S12CE, S9I60GDH-S12, S9I60GDH-S12CE S9I60GXH-S12 S9I60GXH-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 40W(􄦠90㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 40W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz


S9I40GAH-V12, S9I40GAH-V12CE S9I40GBH-V12, S9I40GBH-V12CE S9I40GCH-V12, S9I40GCH-V12CE, S9I40GDH-V12, S9I40GDH-V12CE S9I40GXH-V12, S9I40GXH-V12CE

 

S9I40GAH-S12, S9I40GAH-S12CE S9I40GBH-S12, S9I40GBH-S12CE S9I40GCH-S12, S9I40GCH-S12CE, S9I40GDH-VS12, S9I40GDH-S12CE S9I40GXH-S12 S9I40GXH-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 25W(􄦠80㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 25W vuông 80mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz


S8I25GA-V12, S8I25GA-V12CE S8I25GB-V12, S8I25GB-V12CE, S8I25GC-V12, S8I25GC-V12CE, S8I25GD-V12, S8I25GD-V12CE, S8I25GX-V12, S8I25GX-V12CE

 

S8I25GA-S12, S8I25GA-S12CE S8I25GB-S12, S8I25GB-VS12CE, S8I25GC-S12, S8I25GC-S12CE, S8I25GD-S12, S8I25GD-VS12CE, S8I25GX-S12, S8I25GX-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 15W(􄦠80㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ)
- Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục
- Dừng lại trong 2 giây khi tắt
- Overrun: 30~40 times
- Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch)
- Công suất: 15W vuông 80mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 15W(􄦠70㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 15W vuông 70mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 6W(􄦠60㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 6W vuông 60mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz


S6I06GA-V12, S6I06GA-V12CE, S6I06GB-V12, S6I06GB-V12CE, S6I06GC-V12, S6I06GC-V12CE, S6I06GD-V12, S6I06GD-V12CE, S6I06GX-V12, S6I06GX-V12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 40W(􄦠80㎜)

S9R40GAH-S12, S9R40GAH-S12CE S9R40GBH-S12, S9R40GBH-S12CE S9R40GCH-S12, S9R40GCH-S12CE, S9R40GDH-VS12, S9R40GDH-S12CE S9R40GXH-S12 S9R40GXH-S12CE

ZALO 0976195223

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 25W(􄦠80㎜)

S8R25GA-S12, S8R25GA-S12CE S8R25GB-S12, S8R25GB-S12CE, S8R25GC-S12, S8R25GC-S12CE, S8R25GD-S12, S8R25GD-S12CE, S8R25GX-S12, S8R25GX-S12CE

ZALO 0976195223

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 15W(􄦠80㎜)

S8R15GA-S12, S8R15GA-S12CE S8R15GB-S12, S8R15GB-S12CE, S8R15GC-S12, S8R15GC-VS12CE, S8R15GD-S12, S8R15GD-S12CE, S8R15GX-S12, S8R15GX-S12CE

ZALO 0976195223

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 15W(􄦠70㎜)

S7R15GA-S12, S7R15GA-S12CE S7R15GB-S12, S7R15GB-S12CE, S7R15GC-S12, S7R15GC-S12CE, S7R15GD-S12, S7R15GD-S12CE, S7R15GX-S12, S7R15GX-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 6W(􄦠60㎜)

S6R06GA-S12, S6R06GA-S12CE, S6R06GB-S12, S6R06GB-S12CE, S6R06GC-S12, S6R06GC-S12CE, S6R06GD-S12, S6R06GD-S12CE, S6R06GX-S12, S6R06GX-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

BRAKE SPEED CONTROL MOTOR SPG 90W(􄦠90㎜)

S9R90GAH-ES12, S9R90GAH-ES12CE S9R90GBH-ES12, S9R90GBH-ES12CE S9R90GCH-ES12, S9R90GCH-ES12CE, S9R90GDH-ES12, S9R90GDH-ES12CE, S9R90GXH-ES12, S9R90GXH-ES12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223
2 3 4 5 6 » ( 26 ) Di chuyển đến trang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Email: thelinhttht@gmail.com            Email: dkmkorea@gmail.com

Website: http://dkmmotor.mov.mn/

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 8
Trong tuần: 413
Lượt truy cập: 1869310

S9KC15BH-S

9HBK25BH

S9I120GX-V12CE (A205)

S9KH9B

S7KA30B, S7DA30B, S7KA30B1, S7DA30B1

Brake Motor DKM (15W □70mm)

8BDGG-25G

S9KD5B, S9KH5B

Catalogue DKM Speed Control Brake (Output 15W đến 180W)

S8KA18B, S8DA18B, S8KA18B1, S8DA18B1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Email: thelinhttht@gmail.com            Email: dkmkorea@gmail.com

Website: http://dkmmotor.mov.mn/