Induction Motor DKM (400W □104mm) Induction Motor DKM (300W □104mm) Induction Motor DKM (250W □104mm) Induction Motor DKM (200W □90mm) Induction Motor DKM (180W □90mm) Induction Motor DKM (150W □90mm) Induction Motor DKM (120W □90mm) Induction Motor DKM (90W □90mm) Induction Motor DKM (60W □90mm) Induction Motor DKM (40W □90mm) Induction Motor DKM (25W □80mm) Induction Motor DKM (15W □80mm) Induction Motor DKM (15W □70mm) Induction Motor DKM (10W □70mm) Induction Motor DKM (6W □70mm) Induction Motor DKM (6W □60mm) Induction Motor 6W đến 400W Brake Motor DKM (200W □90mm) Brake Motor DKM (180W □90mm) Brake Motor DKM (150W □90mm)

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 180W(􄦠90㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 180W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

S9I180GB-V12, S9I180GB-V12CE, S9I180GTCE, S9R180GB-H77, S9I180GS-ECE, S9I180GT-ECE, S9I180KSCE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 120W(􄦠90㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 120W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

S9I120GX-V12CE, S9I120GXH-V12CE, S9I120GX-V12CE(A205)

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 90W(􄦠90㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 90W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

S9I90GAH-V12, S9I90GAH-V12CE S9I90GBH-V12, S9I90GBH-V12CE S9I90GCH-V12, S9I90GCH-V12CE, S9I90GDH-V12, S9I90GDH-V12CE S9I90GXH-V12 S9I90GXH-V12CE

 

S9I90GAH-S12, S9I90GAH-S12CE S9I90GBH-S12, S9I90GBH-S12CE S9I90GCH-S12, S9I90GCH-S12CE, S9I90GDH-S12, S9I90GDH-S12CE S9I90GXH-S12 S9I90GXH-S12CE

S9I60GAH-V12, S9I60GAH-V12CE S9I60GBH-V12, S9I60GBH-V12CE S9I60GCH-V12, S9I60GCH-V12CE, S9I60GDH-V12, S9I60GDH-V12CE S9I60GXH-V12 S9I60GXH-V12CE

 

S9I60GAH-S12, S9I60GAH-S12CE S9I60GBH-S12, S9I60GBH-S12CE S9I60GCH-S12, S9I60GCH-S12CE, S9I60GDH-S12, S9I60GDH-S12CE S9I60GXH-S12 S9I60GXH-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 60W(􄦠90㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 60W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

S9I60GAH-V12, S9I60GAH-V12CE S9I60GBH-V12, S9I60GBH-V12CE S9I60GCH-V12, S9I60GCH-V12CE, S9I60GDH-V12, S9I60GDH-V12CE S9I60GXH-V12 S9I60GXH-V12CE

 

S9I60GAH-S12, S9I60GAH-S12CE S9I60GBH-S12, S9I60GBH-S12CE S9I60GCH-S12, S9I60GCH-S12CE, S9I60GDH-S12, S9I60GDH-S12CE S9I60GXH-S12 S9I60GXH-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 40W(􄦠90㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 40W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz


S9I40GAH-V12, S9I40GAH-V12CE S9I40GBH-V12, S9I40GBH-V12CE S9I40GCH-V12, S9I40GCH-V12CE, S9I40GDH-V12, S9I40GDH-V12CE S9I40GXH-V12, S9I40GXH-V12CE

 

S9I40GAH-S12, S9I40GAH-S12CE S9I40GBH-S12, S9I40GBH-S12CE S9I40GCH-S12, S9I40GCH-S12CE, S9I40GDH-VS12, S9I40GDH-S12CE S9I40GXH-S12 S9I40GXH-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 25W(􄦠80㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 25W vuông 80mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz


S8I25GA-V12, S8I25GA-V12CE S8I25GB-V12, S8I25GB-V12CE, S8I25GC-V12, S8I25GC-V12CE, S8I25GD-V12, S8I25GD-V12CE, S8I25GX-V12, S8I25GX-V12CE

 

S8I25GA-S12, S8I25GA-S12CE S8I25GB-S12, S8I25GB-VS12CE, S8I25GC-S12, S8I25GC-S12CE, S8I25GD-S12, S8I25GD-VS12CE, S8I25GX-S12, S8I25GX-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 15W(􄦠80㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ)
- Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục
- Dừng lại trong 2 giây khi tắt
- Overrun: 30~40 times
- Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch)
- Công suất: 15W vuông 80mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 15W(􄦠70㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 15W vuông 70mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

INDUCTION SPEED CONTROL MOTOR SPG 6W(􄦠60㎜)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ) - Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục - Dừng lại trong 2 giây khi tắt - Overrun: 30~40 times - Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch) - Công suất: 6W vuông 60mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz


S6I06GA-V12, S6I06GA-V12CE, S6I06GB-V12, S6I06GB-V12CE, S6I06GC-V12, S6I06GC-V12CE, S6I06GD-V12, S6I06GD-V12CE, S6I06GX-V12, S6I06GX-V12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 40W(􄦠80㎜)

S9R40GAH-S12, S9R40GAH-S12CE S9R40GBH-S12, S9R40GBH-S12CE S9R40GCH-S12, S9R40GCH-S12CE, S9R40GDH-VS12, S9R40GDH-S12CE S9R40GXH-S12 S9R40GXH-S12CE

ZALO 0976195223

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 25W(􄦠80㎜)

S8R25GA-S12, S8R25GA-S12CE S8R25GB-S12, S8R25GB-S12CE, S8R25GC-S12, S8R25GC-S12CE, S8R25GD-S12, S8R25GD-S12CE, S8R25GX-S12, S8R25GX-S12CE

ZALO 0976195223

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 15W(􄦠80㎜)

S8R15GA-S12, S8R15GA-S12CE S8R15GB-S12, S8R15GB-S12CE, S8R15GC-S12, S8R15GC-VS12CE, S8R15GD-S12, S8R15GD-S12CE, S8R15GX-S12, S8R15GX-S12CE

ZALO 0976195223

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 15W(􄦠70㎜)

S7R15GA-S12, S7R15GA-S12CE S7R15GB-S12, S7R15GB-S12CE, S7R15GC-S12, S7R15GC-S12CE, S7R15GD-S12, S7R15GD-S12CE, S7R15GX-S12, S7R15GX-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 6W(􄦠60㎜)

S6R06GA-S12, S6R06GA-S12CE, S6R06GB-S12, S6R06GB-S12CE, S6R06GC-S12, S6R06GC-S12CE, S6R06GD-S12, S6R06GD-S12CE, S6R06GX-S12, S6R06GX-S12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

BRAKE SPEED CONTROL MOTOR SPG 90W(􄦠90㎜)

S9R90GAH-ES12, S9R90GAH-ES12CE S9R90GBH-ES12, S9R90GBH-ES12CE S9R90GCH-ES12, S9R90GCH-ES12CE, S9R90GDH-ES12, S9R90GDH-ES12CE, S9R90GXH-ES12, S9R90GXH-ES12CE

0 VND
ZALO/ 0976 195 223
2 3 4 5 6 » ( 26 ) Di chuyển đến trang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Email: thelinhttht@gmail.com            Email: dkmkorea@gmail.com

Website: http://dkmmotor.mov.mn/

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 20
Trong tuần: 405
Lượt truy cập: 1869600

SC8HA180

S9KC20BH-S

8BDGE-15G

SC8HA100

S9I60GXH-V12

woojinmotor

S9KH120B

6GBD10MH

REVERSIBLE SPEED CONTROL MOTOR SPG 6W(􄦠60㎜)

8SRDGE-25G

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Email: thelinhttht@gmail.com            Email: dkmkorea@gmail.com

Website: http://dkmmotor.mov.mn/